Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Takas nedir? Ne Demektir?

Takas Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Takas, Para alacaklılarının ödeşmesidir. Gayrimenkul malların takası mümkün olmayıp, ancak trampası mümkündür. Uygulamada takas denerek genelde trampa kastedilmektedir. Vekâletnamelerdeki “gayrimenkulleri takas” yetkisinin trampa olarak yorumlanması mümkündür.

Takas Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Takas, Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir.

Takas Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Takas, İki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi.

Takas Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hukuk Terimi Olarak Takas, Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması.

Takas Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Takas, Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması.

BENZER TERIMLER

Takım Nedir?
Orta oyununda kişiler, rol alan bütün sanatçılar.

Tapu Haritası Nedir?
Parsellerin geometrik şekillerini gösterir, belirli ölçekte çizilmiş haritaya tapu haritası denir. Kadastro paftası da denmektedir. İmar, kamulaştırma haritaları da tapuya tescil edilmekle tapu haritası vasfını kazanır.

Tediye Nedir?
Ödeme; bir borcun ödenmesi.

Tehlikeli Madde Depoları Nedir?
Dolum istasyonları dışında patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine tutuşan maddelerle, yanıcı sıvılar ve kolay ateş alabilen katı maddeler, fiziksel veya kimyasal niteliği bakımından yukarıdakilere benzeyen maddelerin depo edildiği, yükleme ve boşaltmaların yapıldığı tesisler.

Tapu Nedir?
Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna tapu senedi de denmektedir. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenir.