Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Murassa nedir? Ne Demektir?

Murassa Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Edebiyat Terimi Olarak Murassa, Nesirde iki ibarenin, nazımda ise iki mısranın kelimelerinin sayıca denk, karşılıklarıyla vezin ve kafiye bakımından birlik olması. Örnek:

Şâh melekût arş-pâye
Mâh-ı ceberût perş-sâye

Şeyh Gâlib

Murassa Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Arkeoloji Terimi Olarak Murassa, Kıymetli taşlarla bezenmiş.

BENZER TERIMLER

Murakka Nedir?
Kıtaların (tek bir sayfalık yazı) bir araya getirilmesiyle meydana getirilen yazı (Hat) albümü.

Nikomedia Nedir?
Antik dönemde Bithynia (Bursa) Bölgesinde bugünkü İznikte Hellenistik Dönemde kurulan kent.

Murakka Nedir?
1- Hattatların ayrı ayrı kâğıtlara yazdığı ve bir araya toplanarak mecmua hâline getirilen meşk ve yazılara verilen ad. Hattatların meşknamesi. Bunların etrafı genellikle ebru ile süslenir.

2- Birkaç kâğıdın suları aksi yönde olmak üzere üst üste yapıştırılmasıyla elde edilen mukavvaya verilen ad. Üzerine yazı sayfası yapıştırılır veya cilt kapağında kullanılır.

3- Bir kaç tabaka kâğıt bir tahta üzerine dört kenarından yapıştırılır ve her tarafı yapışmak üzere ne kadar kalın istenilirse o kadar tabak kâğıt konulup vücuda getirilen bir mukavvadır. Bir de bunların üzerine yapıştırılan Sülüs ve Nesih yazılara da Murakka denir.

Natüralizm Nedir?
1897de Fransada ortaya çıkan, gözlemle birlikte bilimsel deneyi de uygulayan edebiyat akımı.

Neo-Klasik (Türk) Nedir?
XIX. yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl başlarında bir sanat akımı. Eski Türk ve İslam sanatından alınmış mimari ve süsleme öğelerinin kullanılması ile ortaya çıkan ilk ulusal akım.

Minoa Seramik Dönemi Nedir?
Arthur Evansın Giritin efsanevi kralı Minostan türettiği ve Yunanca konuşanların gelişinden önce Giritte mevcut olan kültür ile yine Evans tarafından saptanan üç seramik dönemi için kullanılan ad.

Narteks Nedir?
Kiliselerde ana mekâna girişten önceki bölüm.