Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Katedral nedir? Ne Demektir?

Katedral Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat Terimi Olarak Katedral, Piskoposluk kilisesi. Baş kilise.

Katedral Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Katedral, Çok büyük olan kilise.

Katedral Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Arkeoloji Terimi Olarak Katedral, Piskoposluk kilisesi. Genellikle boyut açısından normal kiliselerden daha büyüktür.

BENZER TERIMLER

Klerukhia Nedir?
Fakir Yunan yurttaşlarının yaşayabilmesi için oluşturulan kolonilere verilen ad.

Kemer Nedir?
1- Bele dolanarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı.

2- Etek, pantolon vb. giysilerin bele gelen bölümü.

Kalkolitik Çağ Nedir?
Bakırtaş Çağına verilen ad. Khalkos=Bakır ve Lithos=Taş sözcüklerinden türetilmiştir. Anadoluda daha çok M.Ö. VI bin yılın ilk yarısı ile M.Ö. IV bin yılın sonları arasına tarihlenir.