Hırçınlık nedir? Ne Demektir?

0

Hırçınlık Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Arıcılık Terimi Olarak Hırçınlık, İşçi arıların saldırma ve iğneleme eğilimi göstermeleri.

BENZER TERIMLER

İnvert şeker Nedir?
Sakkarozun çeşitli hidroliz yöntemleriyle kendisini oluşturan glukoz ve fruktoza parçalanması sonunda elde edilen şeker (glukoz ve fruktoz) karışımı.

İnvert Şeker Nedir?
Sakarozun asidik hidroliziyle oluşan ve eşit mol oranında glikoz ile früktoz içeren karışım.

Hibrit Nedir?
Melez

Hemolenf (Böcek kanı, Akkan) Nedir?
Vücut boşluğu sıvısı. Bazı omurgasızlarda, hemosöl adı verilen vücut boşluğu içerisinde bulunan sıvı.

Haploid Nedir?
Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayısının yarısına sahiptir. Kromozom sayısının yarıya inmesi sonucu oluşan “n” sayıda kromozom taşıyan hücrelere haploid hücre denir.

Haploid Nedir?
Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayısının yarısına sahiptir. Kromozom sayısının yarıya inmesi sonucu oluşan “n” sayıda kromozom taşıyan hücrelere haploid hücre denir.

Hazır ana vermek Nedir?
Yumurtlamakta olan ana arının, anasız koloniye kafesle verilmesi.

İlkel kovan Nedir?
Çalıdan örme sepetler, tahtadan yapılmış prizmatik kutular, içi oyulmuş kütükler veya topraktan yapılmış çeşitli kaplar gibi belirli bir standardı olmayan ve modern arıcılık tekniklerinin uygulanmasına imkan vermeyen tipteki kovanlar.

Janter Nedir?
Çerçeveye monte edilen; ana arının hapsolduğu fakat işçi arıların girip-çıkabildiği ve ana arının yumurtlamasına elverişli seyyar gözleri olan; bu özellikleriyle ana arı üretimi için kullanılan plastik düzenek.

Share.

Leave A Reply